Návštěvní doba

Novohrádecká zřícenina je otevřena od dubna do října ve stanovených dnech a časech.
Prohlídku mimo otevírací dobu je možné uskutečnit jen výjimečně, a to s předchozím souhlasem správy hradu a pro skupiny minimálně 15 osob.
Prohlídky v zimním období nejsou možné. Limituje je stav počasí a s ním související obtížná průjezdnost neudržovaných komunikací a dále situování zříceniny na odloučeném místě stranou hlavních cest.

Uvedené časy návštěvní doby označují čas otevření pokladny hradu.

1. Prohlídka hradu (základní okruh)

Není vypsán žádný termín

Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího hradu a mladší trojpodlažní hrad, ze kterého se otevírá jedinečná vyhlídka na údolí řeky Dyje. Zachovalá zřícenina hradu plášťového typu, který nechal vystavět ve 14. století bratr Karla IV.,...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu