Do nejmenšího rakouského města Hardegg.

Z Hrádku přes Čížov do Hardeggu, pěšky nebo na kole.

Související památky

Z Nového Hrádku se vydáme po zeleně značené turistické cestě na rozcestí Příčky. Odbočíme na červeně značenou cestu doleva směrem na Lukov.

Obec Lukov, v jejímž katastru je situována novohrádecká zřícenina, bývala centrem malého dominia a důležitým středověkým městečkem. Patřilo k ní i soudnictví, připomínané dodnes původním pranýřem z roku 1609. Z barokní doby se tu mimo jiné dochoval hodnotný kostel sv. Jiljí z poloviny 18. století.

V obci na rozcestí u autobusové zastávky volíme cestu vlevo a pokračujeme po cestě směrem k lesu. Na rozcestí u lesa zabočíme doprava (rovně vede cesta pro pěší, která není pro kolo vhodná), pokračujeme do údolí Čížovského rybníka a za ním se vydáme po asfaltové silnici doleva, směrem k obci Čížov.

Čížov, vzdálený necelých 9 kilometrů od Nového Hrádku, je malá obec s částečně dochovalou původní vesnickou architekturou a barokní kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1756. Na konci obce je situováno návštěvnické středisko správy Národního parku Podyjí se stálou expozicí o přírodě parku a informační kanceláří. V jeho blízkosti je zachována část hraniční linie drátěných zátarasů - tzv. železné opony. Čížov je ideálním výchozím bodem do obou národních parků, českého Podyjí i rakouského Thayatalu.

Z Čížova pokračujeme po modře značené cestě přes rozcestí Na Keplech, odkud klesá cesta po asfaltové silnici do údolí k Hardeggu. Přibližně 1 kilometr od rozcestí je u cesty vpravo nenápadná odbočka na 400 metrů vzdálenou Hardeggskou vyhlídku, odkud se otevírá překrásný výhled do údolí na městečko s hradem. Po návratu z vyhlídky pokračujeme po asfaltové cestě dolů k řece Dyji, kolem budovy bývalé celnice a přes hraniční most do Hardeggu.

Hardegg, ležící na soutoku Dyje a potoka Fugnitz asi 12 km od Nového Hrádku, je nejmenším městem Rakouska s necelou stovkou trvale žijících obyvatel. Městečku s farním kostelem svatého Víta z první poloviny 13. století dominuje hrad vystavěný ve 12. a 13. století a přestavěný na počátku 20.století. Po několik staletí sloužil k ostraze staré zemské hranice. Po roce 1867 v něm byly umístěny památky na popraveného mexického císaře Maxmiliána Habsburského, bratra Františka Josefa I. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Město Hardegg je výchozím bodem turistických cest do rakouského národního parku Thayathal a je i sídlem správy parku, v němž bylo vybudováno moderní návštěvnické středisko.